-->
Anasayfa Uzman Görüşü Haberler  Bağlantılar  Mevzuat  Galeri  Dokümanlar  İletişim Uzmanlık deneyim ekip çalışması RİSK MED
RİSK MED - Kalite

Günümüzde artan rekabet koşulları kalite kavramını öne çıkarmaktadır. Kalite artık ulusal ve uluslararası pazarda vazgeçilmez ve sağlanması zorunlu gereklilikler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, kalite kavramı ile özdeşleşen temel ilkeler arasında müşteri odaklılık en başta yer almaktadır. Müşteri odaklılık ile kastedilen ise müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve müşteri tatminini sürekli geliştirmeye yönelik çaba içinde olmak, bu kültürü yaratmaktır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), satın almadan başlayarak tüm üretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi, satış ve satış sonrası hizmetlerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması amacına yönelik olarak katılımcı ve süreklilik gerektiren bir çalışma anlayışıdır.

Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme organizasyonu içinde çeşitli ünitelerin kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine etmeye yönelik etkili bir sistem olan Toplam Kalite Yönetimi, insanların doğru işlemleri yapmasını ve geliştirmesini sağlamaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi doğrultusunda kalite kültürü oluşturmak, bunun gerektirdiği davranış biçimini sürekli kılmak için RİSK MED sürekli, kalıcı ve katılımcı bir çalışma yöntemi anlayışı ile aşağıdaki belirtilen ana başlıklardaki hizmetleri gerçekleştirmektedir.

  • SÜREÇ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
  • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI
  • KALİTE DENETİM RAPORLARI
  • SİSTEM GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI
  • ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI
  • DOKÜMAN VE YAYIN HAZIRLAMA
  • İSTATİKSEL PROSES KONTROLÜ 
  • ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI
  • PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 22000:2005 Yönetim Sistemi
Yönetim Sistemi - RİSK MED