-->
Anasayfa Uzman Görüşü Haberler  Bağlantılar  Mevzuat  Galeri  Dokümanlar  İletişim Uzmanlık deneyim ekip çalışması RİSK MED
RİSK MED - İş Sağlığı ve Güvenliği E-posta Yazdır

İş sağlığı ve güvenliği üretim teknolojisindeki gelişim ve dönüşümlere bağlı olarak tarih boyunca değişik aşamalardan geçmiştir. Üretim sürecinde kullanılan ham ve yardımcı maddeler ile üretim araçları ve proseslerinin hızlı bir şekilde değişmesi ile ortaya çıkan çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarının çözümüne yönelik sistemli ve kapsamlı çalışmalar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önemli oranda azalmasını sağlamasına karşın günümüzde de toplumların önemli sorunları arasında yer almaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre günümüzde her yıl 250 milyon iş kazası meydana gelmekte, 160 milyon işçi yaptığı iş nedeniyle hastalanmakta, 32 milyon işçi iş kazaları nedeniyle yaralanmakta ve 3,5 milyon işçi sakat kalmakta, 1,2 milyon işçi ise iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir.

Deneyim, uzmanlık ve ekip çalışmasının önemli olduğu bilinci ile RİSK MED, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aşağıda ana başlıkları belirtilen hizmetleri gerçekleştirmektedir.

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI
 • İŞ HUKUKU VE SOSYAL POLİTİKA DANIŞMANLIĞI
 • OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI
 • CE İŞARETLEMESİ DANIŞMANLIĞI
 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RAPORU
 • SAĞLIK GÜVENLİK PLANI HAZIRLAMA
 • ORTAM ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ
 • PERİYODİK TEST VE KONTROL RAPORLARI
 • ACİL DURUM PLANLARI HAZIRLAMA
 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SEÇİMİ VE TEMİNİ
İSG Danışmanlığı - RİSK MED
Risk Analizi - RİSK MED
Gürültü Ölçümü - RİSK MED