Perşembe, Ocak 27, 2022

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

risk-degerlendirmesi-8

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 4 üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 17 inci maddesine göre de, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel görevi olanların bu konularda özel olarak eğitilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre; tüm işyerlerinde yapılması zorunlu olan risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  • İşveren veya işveren vekili.
  • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  • İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  • İşyerindeki destek elemanları.
  • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Yönetmelikte belirtilen ekip tarafından yapılması gereken risk değerlendirmesinin amacına uygun olarak işyerindeki tüm riskleri doğru bir şekilde değerlendirerek alınması gereken önlemleri belirlemesi büyük önem taşımaktadır. Proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması ile iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. Bunun sağlanabilmesi için risk değerlendirme ekibinin kavram ve uygulama esasları ile yöntemler konusunda eğitilmesi gerekir.
Deneyimli ve konularında uzman sertifikalı eğiticileri ile RİSK MED AKADEMİ tarafından uygulamalı olarak risk değerlendirme eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezi politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.