Perşembe, Nisan 18, 2019

SRC5 (ADR) Belgesi Eğitimleri

src-egitimi

ADR Nedir?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını ifade eder. Söz konusu Avrupa Anlaşmasını Türkiye 2010 yılında imzalamış olup, gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Hangi İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Vardır?
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), ülkemizde 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.
ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar şunlardır:

 • Gönderen
 • Paketleyen
 • Yükleyen
 • Dolduran
 • Taşımacı
 • Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
 • Alıcı
 • Boşaltan
 • Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

ADR'ye göre tehlikeli madde sınıfları aşağıdaki gibidir:
Sınıf 1   ; Patlayıcı maddeler ve nesneler
Sınıf 2   ; Gazlar
Sınıf 3   ; Alevlenir sıvılar
Sınıf 4.1;  Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar
Sınıf 4.2; Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
Sınıf 4.3; Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler
Sınıf 5.1; Yükseltgen maddeler
Sınıf 5.2; Organik peroksitler
Sınıf 6.1; Zehirli maddeler
Sınıf 6.2; Bulaşıcı maddeler
Sınıf 7   ; Radyoaktif malzemeler
Sınıf 8   ; Aşındırıcı maddeler
Sınıf 9   ; Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler


SRC5 ( ADR Belgesi ) Eğitimi
ADR Taşımacılığı Nedir?

ADR taşımacılığı tehlikeli madde sınıfına giren malların tehlikeli madde sınıfına uygun araçlar ile taşınmasıdır. Bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması zorunludur. Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta değerlendirilir.
Sürücü (SRC) türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri şunlardır.
1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
5) SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı

SRC5 ( ADR Belgesi ) Nedir?

SRC5 ( ADR Belgesi ) Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
1.    SRC5 ( ADR Belgesi ) için 19 saatlik eğitimi tamamlayıp Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

2.    SRC5 ( ADR Belgesi ) eğitimlerine katılabilmek için ilkokul diplomasına sahip, 19 yaşından gün almış, 63 yaşından büyük olunmaması, SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması gerekmektedir.
SRC5 ( ADR Belgesi ) Temel Eğitimi ( Tehlikeli Madde Sürücü Eğitimi ) Nedir?
SRC5 ( ADR Belgesi ) Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi için zorunlu olan temel eğitim programında istenen evraklar şunlardır:

 • 2 Adet Resim
 • 1 Adet SRC3 yada SRC4 Belgesi Fotokopisi
 • 1 Adet Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Ehliyet Fotokopisi
 • 1 Adet Diploma Fotokopisi

SRC5 (ADR) Temel Eğitim Programı, en az 18 saat teorik, 1 saat uygulama olmak üzere toplam 19 ders saatinden oluşur ve asgari aşağıdaki konuları içerir.

 • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,
 • Başlıca tehlike türleri,
 • Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,
 • Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
 • İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
 • Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
 • Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
 • Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
 • Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
 • Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
 • Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
 • Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),
 • Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).

SRC5 ( ADR Belgesi) Tanker Eğitimi ( Tehlikeli Madde Sürücü Eğitimi ) Nedir?
SRC5 Temel Eğitimi alarak “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası”na sahip olan sürücülerin tankerlerde de sürücülük yapabilmeleri için ilaveten 13 saatlik (12 saati teorik, 1 saati uygulamalı)  tanker eğitim programına da katılmaları gerekmektedir.
SRC5 Tanker Eğitimine,  SRC 5 Temel Eğitim programına katılmış olan ve tehlikeli madde taşımacılığını, çeşitli tankerlerle yapan araç sürücüleri katılabilir.
SRC5 Tanker Eğitimi, en az 12 saat teorik, 1 saat uygulama olmak üzere toplam 13 ders saatinden oluşur ve asgari aşağıdaki konuları içerir.

 • Genel Kanunlar
 • Genel tehlike özellikleri
 • Taşıma evrakları
 • Araç ve taşıma şekilleri, kaplar, donanımlar
 • İşaretleme, etiketleme ve turuncu renkli tabela
 • Taşımanın gerçekleştirilmesi
 • Yetkililer ve sorumlulukları
 • Acil durum uygulamaları

SRC5 ( ADR Belgesi) Sınıf 1 Patlayıcı Madde Eğitimi ( Tehlikeli Madde Sürücü Eğitimi ) Nedir?
SRC5 Temel Eğitimi alarak “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası”na sahip olan sürücülerin patlayıcı madde taşınan araçlarda da sürücülük yapabilmeleri için ilaveten      8 saatlik sınıf 1 patlayıcı madde eğitim programına da katılmaları gerekmektedir.
SRC5 Sınıf 1 Patlayıcı Madde Eğitimine, SRC 5 Temel Eğitimi ( ADR Eğitimi ) almış olan ve serbest miktardan fazla sınıf 1 patlayıcı madde taşıyacak olan sürücüler katılabilir.
SRC5 Sınıf 1 Patlayıcı Madde Eğitimi, en az 8 teorik ders saatinden oluşur ve asgari aşağıdaki konuları içerir.

 • Genel Kanunlar
 • Genel tehlike özellikleri
 • Taşıma evrakları
 • Araç ve taşıma şekilleri, kaplar, donanımlar
 • İşaretleme, etiketleme ve turuncu renkli tabela
 • Taşımanın gerçekleştirilmesi
 • Yetkililer ve sorumlulukları
 • Acil durum uygulamaları

SRC5 ( ADR Belgesi) Sınıf 7 Radyoaktif Madde Eğitimi ( Tehlikeli Madde Sürücü Eğitimi ) Nedir?
SRC5 Temel Eğitimi alarak “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası”na sahip olan sürücülerin radyoaktif madde taşınan araçlarda da sürücülük yapabilmeleri için ilaveten 8 saatlik sınıf 7 Radyoaktif madde eğitim programına da katılmaları gerekmektedir.
SRC5 Sınıf 7 Radyoaktif Madde Eğitimine, SRC 5 Temel Eğitimi ( ADR Eğitimi ) almış olan ve serbest miktardan fazla sınıf 7 Radyoaktif madde taşıyacak olan sürücüler katılabilir.
SRC5 Sınıf 7 Radyoaktif Madde Eğitimi, en az 8 teorik ders saatinden oluşur ve asgari aşağıdaki konuları içerir.

 • Genel Kanunlar
 • Genel tehlike özellikleri
 • Taşıma evrakları
 • Araç ve taşıma şekilleri, kaplar, donanımlar
 • İşaretleme, etiketleme ve turuncu renkli tabela
 • Taşımanın gerçekleştirilmesi
 • Yetkililer ve sorumlulukları
 • Acil durum uygulamaları


SRC5 ( ADR Belgesi)  Tehlikeli Madde Sürücü Eğitimleri Sınavı Nasıl Yapılır?
SRC5 ( ADR Belgesi )  yetkili eğitim kuruluşlarınca gerçekleştirilen Tehlikeli Madde Sürücü Eğitim programlarını tamamlayanlar, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde yapılan yazılı sınavda başarılı olmak zorundadır. Yapılan sınavda 100 puan üzerinden 60 puan alınması başarılı olunması için yeterlidir. Sınavda başarılı olan sürücülerin SRC5 ( ADR ) belgeleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.