Sayfayı yazdır

Tavan Vinci Eğitimi

tavan-vinci-egitimi

RİSK MED konusunda uzman eğitmenleri ile Türkiye'nin heryerinde uygulamalı tavan vinci kullanma eğitimlerini sürdürüyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete yayımlanan  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre de işverenler işyerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgi aşağıda belirtilenleri yapakla yükümlüdür.

•    İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.
•    İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.
•    İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

Ayrıca, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre, işverenler iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlamak zorundadır.
Tavan vinçleri de bu Yönetmeliğe göre iş ekipmanı kapsamında yer aldığından, bunları kullanmakla görevli çalışanlara periyodik olarak eğitim verilmesi zorunludur.

Bu doğrultuda, deneyimli ve konusunda uzman RİSK MED eğitmenleri tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, aşağıdaki konu başlıklarını içeren eğitim programı hazırlanmakta ve tavan vinci kullanan çalışanlar teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

•    Kaldırma iletme makinalarının tanımları ve sınıfları
•    Güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri, kullanılan ekipmanların özellikleri, uygulanacak kurallar
•    Kaldırma iletme makinalarında iş kazası nedenleri ve alınacak önlemler
•    Sapanların teknik özellikleri, kullanım esasları
•    Sapancıların görevleri ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları
•    El işaretleri için asgari gerekler ve özel kullanım kuralları
•    Kodlanmış işaretler (genel İşaretler, dikey hareketler, yatay hareketler, tehlike işaretleri)
•    Çalışma sahasında alınacak önlemler
•    Kaldırma ve iletme makinalarının bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik önlemleri, periyodik test ve kontrol yöntemleri
•    Uygulama

Eğitime katılan çalışanlara, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezi politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.