Perşembe, Nisan 18, 2019

LABORATUVAR

lab

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 24.01.2017 tarih ve 29958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliği gereğince; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

RİSK MED Laboratuvar Birimi, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17025 standardı kriterlerine uygun olarak TÜRKAK'dan akredite ve İSGÜM'den yetkili İş Hijyen Laboratuvarı olarak tüm Türkiye'de aşağıda belirtilen ölçümleri gerçekleştirmektedir.

  •     Ortam Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritası
  •     Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
  •     El-kol, Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
  •     Ortam Gaz Ölçümü
  •     Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü
  •     Ortam Toz Ölçümü
  •     Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
  •     Aydınlatma Ölçümü
  •     Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı)

Akreditasyon kapsamımız için tıklayınız.

Akreditasyon Sertifikası