Çarşamba, Temmuz 28, 2021

 

C SINIFI VE B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLME SÜRELERİ UZATILDI.

 22.02.2019 Tarih ve 30694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı. Bunagöre;

C sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli işyerlerine ilave alarak tehlikeli sınıfta yeralan işyerlerinde 01.07.2020 tarihine kadar;

B sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerine ilave alarak çok tehlikeli sınıfta yeralan işyerlerinde 01.07.2020 tarihine kadar;

görev yapabilecekler.

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Değişik: 4/4/2015-6645/6 md.) Bu Kanunun 8 inci

maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş

güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş

güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye

sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye

sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.(1)

Yürürlük (1) (2)

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu

kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020

tarihinde, (1) (2)

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014

tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve

geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

22.02.2019 günlü Resmi gazete de:

MADDE 16 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2020 tarihine kadar” ve “1/1/2019 tarihine kadar” ibareleri “38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yürürlük tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Detaylı bilgi için ;

 

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0312 422 22 76

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezi politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.