Perşembe, Ocak 27, 2022

EĞİTİM KURUMU

 

RİSK MED AKADEMİ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini deneyimli ve uzman eğitmenleri ile 10 yıldır kaliteli ve başarı odaklı olarak sürdürüyor. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsam ve içerik olarak daha önceki mevzuatımıza göre önemli değişikler getirmiştir. 6331 Sayılı İş sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ile 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği  gereğince işyerlerinde gerçekleştirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerinin Bakanlıkça yetkili eğitim kurumlarından eğitim alan ve sınavda başarılı olanlara verilen sertifikaya sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmesini hükme bağlamıştır.
Kuruluş yılımız olan 2006 yılından bugüne kadar bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için eğitim etkinliklerine büyük önem veren RİSK MED AKADEMİ bünyesindeki eğitim kurumumuz ile iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli, teknik ve bireysel eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim programlarının yasal dayanağı ile içerik ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Eğitim Kurumu yetki belgesi alan RİSK MED AKADEMİ iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri gerçekleştirmektedir.
90 saat uzaktan eğitim, 90 saat yüzyüze (örgün) eğitim ve 40 saat pratik eğitim olmak üzere toplam 220 saatten oluşan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerimizde uygulamanın içinde olan deneyimli ve alanında uzman eğitmenlerimiz görev almaktadır. İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerimize bu güne kadar 12 binden fazla katılım sağlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre, tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi zorunludur. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süresi, periyodu ve konuları ilgili Yönetmelikte belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mesleki Eğitimler
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 17 inci maddesi gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların yetkili kurum ve kuruluşlardan mesleki eğitim almaları zorunludur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çıkarılan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen mesleki eğitimler sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Üniversite onaylı “Mesleki Eğitim Sertifikası” verilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Teknik Eğitimler
15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, yapılan işe uygun ve işyerindeki riskleri dikkate alarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanması gerektirmektedir. Tehlikeli faaliyetlerde çalışanlar ile bazı riskli iş ekipmanlarını kullananların teknik bilgileri içerecek şekilde özel olarak eğitilmesi mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve iş kazalarının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Deneyimli ve konularında uzman sertifikalı eğiticileri ile RİSK MED AKADEMİ tarafından uygulamalı teknik eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bireysel Eğitimler
Günümüzde teknolojik gelişim ve dönüşümler çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Buna bağlı olarak üretim araç ve yöntemleri de değişmektedir. Bunları zamanında kavramak ve gerekli sistemleri kurarak işyerlerinde verimliliği artırmak günümüzde her geçen artan rekabet koşulları nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Diğer bir önemli konuda iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve iletişim araçlarının çeşitlenerek yaygınlaşması sonucunda toplumun bilgi edinme imkanlarındaki artıştır. Bunun sonucunda firmaların paydaşlarının ve tüm toplum kesimlerinin çevre, çalışanların sağlığı ve güvenliği, kurumsal sosyal sorumluluk konularındaki duyarlılığı önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu ise, firmaların itibar yönetimini yakından ilgilendirmekte ve paydaşlarla kurulacak ilişkilerde büyük önem taşımaktadır. Bu konularda başarılı olmada, RİSK MED AKADEMİ tarafından gerçekleştirilen bireysel gelişim eğitimleri ile yönetim sistemleri eğitimleri önemli kazanımlar sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezi politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.