Cuma, Nisan 03, 2020

Diğer Hizmetlerimiz

uygulamali-isbasi-egitimi

Diğer Hizmetler

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, Ortak Sağlık Güvenlik Birim'leri (OSGB'ler), işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla ilgili Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir. RİSK MED işyeri tehlike sınıfı işyeri tehlike sınıfına uygun olarak sunduğu OSGB hizmetleri kapsamında yukarıda belirtilen hizmetlere ilave olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 • Durum Tespiti Yapılması ve Raporlanması
 • Mevzuatın Gerektirdiği Belge ve Dokümanların Oluşturulması
 • Çalışma Ortamı Gözetimi ve Uygunsuzlukların Raporlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katkı Sağlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi
 • Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanlarının Çalışmalarına Katkı Sağlanması
 • Ortam Ölçümleri ve Periyodik Test ve Kontrollerin Planlanması
 • Risk Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması ve Eğitimi
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Belgelenmesi
 • Acil Durum Tatbikatların Kayıt Altına Alınması
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Raporu
 • Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi, Uygulamalı
 • Tavan Vinci Eğitimi, Uygulamalı
 • Sapancı İşaretçi Eğitimi, Uygulamalı
 • İşbaşı Eğitimleri
 • Hijyen Eğitimi
 • Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlanması
 • Yıllık Çalışma Planı Hazırlanması
 • Aylık Faaliyet Raporu Hazırlanması