Perşembe, Ocak 27, 2022

Alt İşverenlik Yönetmeliği
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Asgari Ücret Yön.
Askeri İşyerlerinde Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yön.
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Basınçlı Ekipmanlar Yön.
Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yön.
Basit Basınçlı Kaplar Yön.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yön.
Biyolojik Etkenlerle Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yön.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yön.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yön.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yön.
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yön.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yön.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yön.
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Elle Taşıma İşleri Yön.
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yön.
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yön.
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yön.
Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yön.
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yön.
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yön.
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yön.
İlkyardım Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yön.
İş Hijyeni,Ölçüm,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yön.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön.
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yön.
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yön.
İş Kolları Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yön.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yön.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yön.
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yön.
İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yön.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 
İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yön. 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yön.
Kişisel Koruyucu Donanım Yön.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yön.
Konut Kapıcıları Yön.
Maden İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Makina Emniyeti Yön.
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yön.
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hak.Yön.
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yön.
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Sağlık Kuralları Bakımdan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yön.
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yön.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yön.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yön.
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yön.
Ücret Garanti Fonu Yön.
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yön.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yön.
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yön.
Yıllık Ücretli İzin Yön.
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yön.

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezi politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.