Avrupa Birliği katılım sürecinde olan ülkemizde çeşitli alanlardaki değişimler iş yaşamında da kendini göstermiştir. 10 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası kapsamında 30'un üzerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği sorunu yalnız bugünün sorunu değildir. Yıllar yılı tedavi edilmeyen bir yaradır. Türkiye yıllardan beri iş kazalarında Avrupa birincisi, dünya ikincisi veya üçüncüsü konumundadır. Son yıllarda iş kazaları sonucu ölümlerin göreceli olarak azalması bile bu gerçeği değiştirmeye yetmemiştir.

İş kazalarından maddi ve manevi olarak en fazla çalışanlar etkilenmektedir. İş kazaları sonucu çalışanlar hayatlarını kaybetmekte, yaralanmakta, sakat kalmaktadır. İş kazaları işverenlere, işletmelere ve genel olarak da ülke ekonomisine de doğrudan ve dolaylı olarak büyük kayıplara neden olmaktadır.

AB Direktifleri esas alınarak hazırlanan ve yürürlüğe giren yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işverenlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. 4857 sayılı İş Yasası'nın 5. bölümü olan 77 - 89. maddeleri İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hükümleri kapsamaktadır. İş Yasasının 82. maddesi; "sanayiden sayılan ve en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlike derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler" hükmünü içermektedir.

Her ne kadar bu maddeye dayanılarak çıkartılan "İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik"in bir çok maddesi Danıştay tarafından iptal edilmiş olsa bile İş Güvenliği ile ilgili Mühendis veya Teknik Eleman görevlendirme zorunluluğu İş Yasası'nın 82. maddesi hükmüne göre devam etmektedir.

Bizler iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman mühendisler olarak 27 yıllık deneyimimizi birleştirerek biraraya geldik ve RİSK MÜHENDİSLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ni (RİSK MED) 1 Mayıs 2006 tarihinde kurduk.

RİSK MED olarak amacımız ülkemizde büyük bir boşluk ve eksiklik yaşanan iş sağlığı ve güvenliğinin her boyutunda ve her alanında ilkeli, kaliteli ve kapsamlı hizmetler vermektir.

RİSK MED olarak; işyerlerinde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

RİSK MED olarak; işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde proaktif bir yaklaşımla RİSK ANALİZLERİ yapmaktayız.

RİSK MED olarak; işyerlerinde, kurum ve kuruluşlarda her kademe için İş Sağlığı ve Güvenliği EĞİTİM programlarını gerçekleştiriyoruz.

RİSK MED olarak; mevzuat yönünden yapılması zorunlu olan kompresörler ve basınçlı kaplar ile kaldırma araçlarının PERİYODİK KONTROLLARINI yapmaktayız.

RİSK MED olarak; gürültü, toz, aydınlatma vb. çalışma ortamı ÖLÇÜMLERİNİ yapıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite, Trafik Güvenliği, İlk Yardım, Yatırım Danışmanlığı ve Fizibilite ana konularında hizmet vermek amacıyla kurduğumuz RİSK MED deneyimli, sertifikalı ve çeşitli alanlarda uzman geniş bir kadro ile bu hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Diğer hizmet alanlarına baktığımızda;

Yaşanabilir bir çevrenin önemi ve özlemi her geçen gün artmaktadır. RİSK MED olarak kurum ve kuruluşlara Çevre Mühendisi uzmanlarımızla birlikte ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulmasında ve Çevre mevzuatının uygulanması alanlarında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Ülkemizde trafik sorunu hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. Ülke olarak nasıl ki iş kazalarındaki kayıplar açısından kötü bir yerde isek trafik kazaları sonucu ortaya çıkan kayıplarda da benzeri durumdayız. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik güvenliği konusunda uzman mühendislerimizle trafik güvenliği eğitimlerinintrafik düzenlemelerinde danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. gerçekleştirilmesi ve karayolu inşaat çalışmaları ile şehir içi çalışmalardaki

Yatırım kararı, planlaması, gerçekleştirilmesi uzun ve karmaşık bir süreç olup, inşa aşamasından üretime başlama aşamasına kadar değişik disiplinlerden uzmanların bilgi ve deneyimine ihtiyaç bulunmaktadır. Yatırım bankalarında proje değerlendirme ve yatırım kredilerinin analizi görevlerini yürütmüş olan geniş bir uzman grubumuzla yatırım danışmanlığı ve fizibilite raporu hazırlanması hizmetlerini gerçekleştiriyoruz.

RİSK MED ile işbirliği yaparak güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturma, kaliteli ve verimli bir üretim gerçekleştirme hedefinize daha kolay ve kısa sürede ulaşabilirsiniz. Bilindiği gibi yukarıda belirtilen tüm konular uzmanlık, deneyim ve ekip çalışması gerektirir. Değişik alanlarda bilgili ve deneyimli geniş bir uzman kadromuzla bu ekip çalışmasında yer almaya hazırız.

http://www.riskmed.com.tr/ yukarıdaki konulara ilgi duyanların sitesidir. Sitemizin UZMAN GÖRÜŞÜ köşesinde ilerleyen zamanlarda tüm bu konuların uzman görüşlerine de yer vereceğiz. Sizlerin de uzmanlık alanları ile ilgili yazılarını bu köşede yayınlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla göndereceğiniz yazılarınızı değerlendireceğimizi bilmenizi istiyoruz.

Faaliyet alanımızdaki konulara ilişkin haberleri ve dokümanları sitemizde bulabileceksiniz.

Bizler uzmanı olduğumuz konularda bilgi ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşırken sizlerin görüş ve önerileri de bizler için büyük önem taşımaktadır. Etkin ve dinamik bir site olsun istiyoruz. Bu amaçla web sitemiz görüşlerinize, önerilerinize, katkılarınıza ve eleştirilerinize açıktır.