RİSK MED AKADEMİ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini deneyimli ve uzman eğitmenleri ile 15 yıldır kaliteli ve başarı odaklı olarak sürdürüyor. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsam ve içerik olarak daha önceki mevzuatımıza göre önemli değişikler getirmiştir. 6331 Sayılı İş sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği  gereğince işyerlerinde gerçekleştirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerinin Bakanlıkça yetkili eğitim kurumlarından eğitim alan ve sınavda başarılı olanlara verilen sertifikaya sahip yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmesini hükme bağlamıştır.

Kuruluş yılımız olan 2006 yılından bugüne kadar bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için eğitim etkinliklerine büyük önem veren RİSK MED AKADEMİ Bakanlıktan yetkili eğitim kurumumuz ile iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim programlarının yasal dayanağı ile içerik ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Eğitim Kurumu yetki belgesi alan RİSK MED AKADEMİ iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri gerçekleştirmektedir.

Yönetmeliğe göre 90 saat uzaktan eğitim, 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim ve 40 saat pratik eğitim olmak üzere toplam 220 saatten oluşan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerimizde uygulamanın içinde olan deneyimli ve alanında uzman eğitmenlerimiz görev almaktadır. Pandemi nedeniyle Yönetmelikte yapılan değişiklikle 90 saat yüz yüze (örgün) eğitimler eş zamanlı (canlı ders) şeklinde gerçekleştirilmekte ve eğitimlerimize Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanabilmektedir.

 

RİSK MED AKADEMİ İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerine katılarak, aşağıda belirtilen imkânlardan sizde yararlanabilirsiniz.

 • Konusunda deneyimli, uygulama içinde olan geniş bir eğitmen kadrosu
 • Her türlü termal konforun sağlandığı modern eğitim merkezi
 • Uluslararası kriterlere uygun gelişmiş uzaktan eğitim sistemi
 • Videolarla desteklenmiş, sesli eğitim dokümanları
 • İçerik ve görsel açıdan zengin sunumlar
 • Gelişmiş eş zamanlı (canlı) eğitim sistemi
 • Güncel mevzuat bilgilerine ulaşma imkanı
 • Eğitim başı ve sonunda değerlendirme testleri
 • Her konunun başında ve sonunda deneme sınavı
 • Görüntülü ve sesli senkron (eş zamanlı) eğitim uygulaması
 • Mezunlarımıza çalışma hayatında da bilgi ve deneyim desteği

 

RİSK MED Akademi Eğitmenleri