• Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?

  Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları, iş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişler,

 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimini hangi kurumlar verebilir?

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığından alınmış, RİSK MED gibi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu yetki belgesi olan kurumlar iş güvenliği uzmanlığı eğitimi verebilir. Bakanlıktan geçerli İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu yetki belgesi olmayan hiçbir kurum, kuruluş, platform ve kişi iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veremez, kayıt yapamaz ve belge alamaz..

 • İş güvenliği uzmanlığı eğitiminin süresi ne kadardır?

  İş güvenliği uzmanlığı eğitimi, 90 saat uzaktan eğitim, 90 saat örgün eğitim ve 40 saat pratik eğitim olmak üzere toplam 220 saattir. Uzaktan eğitim, örgün eğitim ve pratik eğitim bir bütündür, üçünün de tamamlanması gerekir. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, pandemi nedeniye, 90 saatlik örgün eğitim yerine eş zamanlı (canlı) dersler yapılmaktadır. Eş zamanlı (canlı) derslere belirtilen tarih ve saatte eğitim

 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde kaç saat devamsızlık hakkı vardır?

  İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde en fazla 6 saat devamsızlık hakkı vardır. 6 saatten daha fazla devamsızlığı olduğu tespit edilenlerin eğitimleri Bakanlık tarafından iptal edilmektedir.

 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde belirtilen pratik eğitim hangi kuruluşlarda yapılabilir?

  İş güvenliği uzmanlığı eğitim programında yer alan 40 saatlik pratik (staj) eğitim, İSG-Katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmesi bulunan iş güvenliği uzmanının görev yaptığı işyerlerinde yapılabilir.İş güvenliği uzmanlığı eğitim programında yer alan 40 saatlik pratik (staj) eğitim, İSG-Katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmesi bulunan iş güvenliği uzmanının görev yaptığı işyerlerinde yapılabilir.

 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde belirtilen pratik eğitim nasıl ve kimler tarafından onaylanmalıdır?

  İş güvenliği uzmanlığı eğitim programında yer alan 40 saatlik pratik (staj) eğitimi, İSG-Katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmesi bulunan iş güvenliği uzmanı ile işyerlerinin işveren veya işveren vekili tarafından sistem üzerinden onaylanmalıdır. İSG-Katip sistemi üzerinden onaylanmayan pratik eğitim (staj), Bakanlık tarafından kabul edilmez ve eğitim tamamlanmamış olduğundan sınava giriş hakkı kazanılmaz.

 • İş güvenliği uzmanlığı sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

  İş güvenliği uzmanlığı sınavları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığının ÖSYM ile yaptığı protokollara göre genel olarak Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Sınav tarihleri Bakanlık, ÖSYM ve RİSK MED AKADEMİ tarafından tarafından duyurulmaktadır.

 • İş güvenliği uzmanlığı sınavına kaç kez girme hakkı vardır?

  İş güvenliği uzmanlığı yetkili eğitim kurumlarına kayıt yaptırarak 220 saatlik eğitimi tamamlayanlar sınırsız sınava girme hakkına sahiptir.

 • İş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilmek için eğitimin hangi tarihte tamamlanması gerekmektedir?

  Bakanlığın belirlediği kriterlere göre, iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilmek için eğitimin sınav tarihinden 2,5 ay önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Eğitimlere son kayıt tarihi, eğitimin son tamamlanma tarihi, sınav takvimine uygun olarak Bakanlık, ÖSYM ve RİSK MED AKADEMİ tarafından duyurulmaktadır.

 • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine kayıt için hangi belgeler istenmektedir?

  Bakanlıktan yetkili iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumuna C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine kayıt olabilmek için aşağıda belirtilen belgelerin elden, kargo yada mail ile gönderilmesi gereklidir. 1. Kesin kayıt formu2. Nüfus cüzdanı fotokopisi3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi veya e-Devlet üzerinden alınan YÖK barkodlu mezun belgesi4. Yurtdışı üniversitelerden veya askeri okullardan mezun olanlar, YÖK’den denklik belgesi5. Soyadı değişikliği varsa bununla

 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine kayıt için hangi belgeler istenmektedir?

  Bakanlıktan yetkili iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumuna B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine kayıt olabilmek için aşağıda belirtilen belgelerin elden, kargo yada mail ile gönderilmesi gereklidir. - Adayın (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak İSG - KATİP üzerinden sözleşme bildirimi yapılmaya başlandığı tarihten (15.02.2013) sonraki dönem için İSG - KATİP sisteminde kişi kartındaki hizmet süresini gösteren belgenin çıktısı, - 3 yılın hesabında, onaylanmış sözleşme

 • A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine kayıt için hangi belgeler istenmektedir?

  Bakanlıktan yetkili iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumuna A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine kayıt olabilmek için aşağıda belirtilen belgelerin elden, kargo yada mail ile gönderilmesi gereklidir. - Adayın (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak İSG - KATİP üzerinden sözleşme bildirimi yapılmaya başlandığı tarihten (15.02.2013) sonraki dönem için İSG - KATİP sisteminde kişi kartındaki hizmet süresini gösteren belgenin çıktısı, - 4 yılın hesabında, onaylanmış sözleşme

 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimine kayıt için gerekli belgeler noter onaylı olmak zorunda mıdır?

  İş güvenliği uzmanlığı eğitimine kayıt için gerekli belgeler noter onaylı olmak zorunda değildir. Belgeler yetkili eğitim kurumları tarafından onaylanabilmektedir.

 • İş güvenliği uzmanlığı uzaktan eğitimi nasıl gerçekleştirilmektedir?

  İş güvenliği uzmanlığı uzaktan eğitimi sistemine RİSK MED AKADEMİ web sitesinden tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlanabilmektedir.

 • İş güvenliği uzmanlığı uzaktan eğitim sistemine hangi saatlerde giriş yapılabilmektedir?

  İş güvenliği uzmanlığı uzaktan eğitimi sistemine 90 saatlik eğitim programında belirtilen tarihlerde istenilen saatlerde internet ortamında bilgisayar yada cep telefonundan giriş yapılarak derslerin tamamlanması gerekmektedir.

 • 1
 • 2