RİSK MÜHENDİSLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. WEB SİTESİ HİZMET ŞARTLARI 

Risk Mühendislik Eğitim Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurumsal web sitesinde yer alan Başvuru ve Talep Formundaki ad ve soyadı, e-posta ve telefon numarası gibi kişisel bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) kapsamındaki tüm bilgi ve verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve bu bilgi ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi için teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Sözkonusu bilgi ve veriler kurumumuz tarafın korunma altındadır. Tüm veriler yurtiçi ve yurtdışı sunucularda tutulmaktadır. 

 

6698 Sayılı KVKK: uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış olarak işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme, işlenen verileri münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi halinde zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı sitemizde bulunan, kişisel verilerin işlenmesi hakkında taleplere ilişkin başvuru metni ve formunu kullanarak bu haklarınızı kullanabilirsiniz. Formlarda bulunan e-posta adresinize her türlü bildirim ile kurumumuz hizmetleri ile ilgili duyuru ve tanıtımları içeren aylık elektronik bülten gönderilecektir. İstediğiniz zaman size gelecek olan e-bültenler altındaki linke tıklayarak abonelikten çıkabilirsiniz. Tüm bilgi ve verileriniz üçüncü kişi ve/veya kurumlar ile paylaşılmayacak olup kurumumuz tarafından güven ve koruma altındadır   

RİSK MÜHENDİSLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.