Bireysel Eğitimler- Yönetim sistemleri

RİSK  MED AKADEMİ, deneyimli ve uzman kadrosuyla bireysel eğitim hizmetlerini sunmaktadır.

Aşağıda belirtilen genel eğitim programlarımız dışında grup katılımlarına özel veya firma ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim konusu ve süresi belirlenebilmekte ve talep üzerine eğitimler işyerlerinde gerçekleştirilebilmektedir

•    ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel ve İç Denetçi Eğitimi
•    ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Denetçi Eğitimi
•    ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
•    ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
•    ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
•    ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
•    ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi
•    ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi
•    ISO 50001 ve BS 16001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
•    ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
•    İSG Mevzuatı ve Yükümlülükleri Eğitimi
•    Uygulamalı Risk Değerlendirmesi Eğitimi
•    Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi
•    Kalite Uzmanlığı Eğitimi
•    Protokol Kuralları ve Karşılama Eğitimi
•    Kişisel Gelişim ve İletişim Eğitimi
•    Beden Dili Eğitimi