Uygulamalı Mesleki Eğitimler

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Yönelik RİSK MED Uzman Eğitimleri İle Mesleki Eğitimlerimiz Devam Ediyor. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 17 inci maddesine göre; işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.
Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak deneyimli ve konularında uzman RİSK MED eğitmenleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen mesleki eğitimler sonunda işyerinde yapılan sınavda başarılı olanlara üniversite onaylı  “Mesleki Eğitim Belgesi” verilmektedir.

 • Maden arama ve sondaj
 • Maden çıkarma ve işleme
 • Metal işleri
 • Döküm ve haddeleme işleri
 • Kalıp işleri
 • Talaşlı imalat işleri
 • Soğuk şekillendirme işleri
 • Metal tavlama işleri
 • Taş çıkarma ve işleme
 • Kırma, kesme, öğütme işleri
 • Mermer işleri
 • Çimento üretim işleri
 • Kireç ve alçı işleri
 • Tuğla, boru, pota, künk işleri
 • Fayans, porselen, seramik işleri
 • Cam şişe ve optik üretim işleri
 • Perçinleme ve presleme işleri
 • İskele imalatı ve montaji
 • Makine imalatı
 • Demir tel imalatı
 • Her çeşit kaynak işleri
 • Altın, gümüş, bakır, pirinç imalatı
 • Çivi, zincir, vida imalatı
 • Fiber optik kablo imalatı
 • Metal kaplama işleri
 • Nikelaj işleri
 • Bina, duvar, set baraj işleri
 • Demiryolu, köprü işleri
 • Tünel, metro işleri
 • İskele, liman, marina ,işleri
 • Hava alanı, havai hat işleri
 • Kanalizasyon işleri
 • Kuyu, drenaj, kanal işleri
 • Prefabrik elemanların imalatı ve montajı
 • Temel kazı ve yıkım işleri
 • Kimyasal üretim ve işleme işleri
 • Asfalt üretim işleri
 • Patlayıcı madde imalatı ve depolanması
 • Kimyasal gübre imalatı
 • Akümülatör imalatı işleri
 • Yağ imalatı işleri
 • Deri işleme işleri
 • Kauçuk ve lastik işleme
 • Boya ve baskı işleri
 • Kağıt imalatı işleri
 • Hayvan kesim ve işlenmesi
 • Tuz işleme işleri
 • Buhar ve gaz imalatı
 • Elektrik imalat ve dağıtım işleri
 • Boşaltma, yükleme işleri
 • Nakliye işleri
 • İletişim araçları bakım ve onarım işleri
 • Mürekkep imalatı işleri
 • Matbaa harfleri ve klişe imalatı
 • Matbaacılık işleri
 • Taşıtların bakım ve onarım işleri

Mesleki eğitimlerle ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.