Yüksekte çalışma; Seviye farkı olan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin olduğu her yerdeki çalışma olarak tanımlanır.

kurtuluş kılınç

Bu tanıma dayanarak; Tüm fabrikalar, İnşaatlar, açık ve kapalı madenler, elektrik trafo merkezleri, Yüksek gerilim hat işleri, rüzgar enerji modülleri montaj ve de montajları, Barajlar, OFİS işleri de dahil olmak üzere birçok alanda Yüksekte çalışma işlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Görüldüğü üzere İş hayatının hemen hemen her alanında yüksekte çalışmanın söz konusu olduğunu, iş kazalarının büyük çoğunluğunu yüksekten düşme ve/veya yüksekten malzeme düşmesi olduğunu da göz önünde bulundurursak bu tür çalışmalarda özel güvenlik tedbirlerinin alınmasının da kaçınılmaz olduğu görülecektir.

Ülkemizde, işyerlerinde yüksekte çalışma eğitimlerinin firmanın bünyesinde ki iş güvenliği uzmanları tarafından verilmesi uygun olarak görülmektedir. ANCAK; çok çeşitli meslek dallarına sahip olan İş güvenliği uzmanlarının bu alanda ( yüksekte çalışma ) kendilerini geliştirmeden verdikleri eğitimlerin yüzeysel olduğu, pratikte çok da verimli olmadığı görülmektedir. Zaten yüksekten düşmeye bağlı iş kazalarının olduğu iş yerlerinde de uzman tarafından bu tür eğitimlerin verildiği görülmektedir.
Örneğin; emniyet kemerini giy demek ile, emniyet kemerini giydikten sonra tüm bağlantı ekipmanlarını kontrol et, eksiğin yok ise bağlantı noktanı belirle, malzemelerini tamamla, bağlantını yap ve çalışma bitinceye kadar bağlantını kesme, İşin bitince malzemelerini topla ve düşebilecek malzemeleri kontrol ettikten sonra, güvenli noktaya geldikten sonra bağlantını sök ve ayrıl. demek çok farklı olacaktır.

Günümüzde de bazı firmalar işe alım sürecinde veya olası yüksekte çalışma işleri için, bazı firmalar ise kendi alt yüklenici firmalarının çalışanları için, özel yüksekte çalışma eğitimlerini talep etmekte ve aksi halde işe başlatmamaktadır.

Bu veriler ışığında, firmalar çalışanlarının YÜKSEKTE ÇALIŞMA eğitimlerini, özel eğitim almış ( IRATA – SPRAT vb ) , bu alanda kendini geliştirmiş uzmanlardan aldırması daha efektif olacaktır. İşletmeler bu hizmetleri dışardan temin edebileceği gibi,  kendi uzmanlarını bu konuda yönlendirmesi ve destek olması da, hem uzmanın daha spesifik olarak eğitim vermesini sağlayacak hem de çalışanların yüksekte güvenli çalışma koşullarına daha olumlu bakmasına sebep olacaktır.